Záruka a reklamace

Záruka


• Záruka na zboží, prodávané prostřednictvím e-shopu, se řídí a je v souladu s platnou legislativou.


Reklamace
• Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list. V případě uznání oprávněnosti reklamace bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

• Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle provozovatele. Pokud se zákazník rozhodne reklamované zboží na adresu sídla provozovatele zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

• Dle domluvy může být zákazníkovi poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na nákup této náhrady a její dopravu k zákazníkovi.

• V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo a bude-li obsahovat alespoň 80 % svého obsahu. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.


Možnost vrácení zboží bez udání důvodů


• Zboží může zákazník vrátit bez udání důvodu do 14 dnů s nárokem na vrácení peněz. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno na adresu provozovatele nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi.

• Po doručení provozovateli bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Kompletní informace o obchodních podmínkách naleznete zde.

Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
• Reklamace se uplatňují prostřednictvím emailu: info@holisticky.cz, nebo na tel. čísle:

+420 775 490 196

Při reklamaci prosíme vždy uvádějte číslo faktury.